Belofte maakt schuld!

Beste Volksvertegenwoordigers,

Onze titel is duidelijk, ons verzoek aan u ook: zorg alstublieft dat de 48 resterende kinderen, waarvan u heeft toegezegd dat u ze in veiligheid zou brengen, uit Kamp Moria gehaald worden! De twee kinderen die nu in Nederland zijn, dat is geweldig maar het komt niet overeen met de afspraak die u gemaakt heeft. U zou in ieder geval 50 kinderen ophalen. Belofte maakt schuld!

Leef alstublieft het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties na, hier heeft Nederland ook voor getekend. Denk hierbij aan de duizenden alleenreizende minderjarige vluchtelingen in Griekenland. Wacht niet op Europa, geef het goede voorbeeld en breng een deel in veiligheid in Nederland, tenminste het aantal kinderen dat u, als regering, beloofd heeft. Belofte maakt schuld!

In de Tweede Kamer is motie na motie ingediend toen het kabinet demissionair was. De moties waren gericht op het inhumane migratiebeleid en de beloftes die niet nagekomen worden. Daarnaast is het draagvlak voor de vluchtelingenkinderen lokaal groot. Meer dan de helft van alle gemeenten in Nederland wil kinderen opvangen, hoe kan het dat dit vervolgens landelijk wordt tegengehouden? Onuitstaanbaar wat ons betreft! Belofte maakt schuld!

Kamp Morra

Deze machteloosheid heeft geresulteerd in Kamp Morra, een burgerinitiatief van vier vriendinnen. Kamp Morra is een tijdelijk vluchtelingenkamp geweest in het plaatsje Morra bovenin Friesland. Op 2 april stonden daar 4.222 poppen in een weiland. Elke pop staat symbool voor een kind dat zonder ouders in vluchtelingenkampen in Griekenland verblijft. Wij hebben met deze actie beeldend gemaakt om hoeveel kinderen het gaat. En dat zijn er veel. 

Deze kinderen lijken ver weg en het is makkelijk om de andere kant op te kijken maar dat is niet hoe we willen zijn en dat is niet de afspraak die we gemaakt hebben! We kunnen, en mogen niet wegkijken! Kijk mee en wees welkom in Kamp Morra >>

De poppen zijn gemaakt door mensen uit heel Nederland; gezinnen, dorpen, vrienden, kerken en scholen. Elke pop is met liefde en aandacht in elkaar gezet. Ruim 3.000 poppenmakers staan achter de alleenreizende vluchtelingen, ze hebben de kinderen een gezicht gegeven en steunen de oproep: breng de alleenreizende vluchtelingen kinderen in veiligheid. Door het maken van de poppen creëerden we bewustzijn en stimuleerden wij het gesprek, het gesprek over de wereld waarin we leven en willen leven en hoe we met elkaar omgaan.

Dit gesprek willen we ook op gang brengen binnen de politiek, onderstaande vragen helpen daarbij en resulteren hopelijk in stof tot nadenken om vervolgens tot actie over te gaan, immers Belofte maakt schuld!: Wat als het uw kind was, die alleen op de vlucht is? Wat als er oorlog zou zijn in Nederland, dat u alles waar u van houdt achter moet laten en het enige wat u verlangt, voor u, uw kinderen en familie, veiligheid is. Hoe zou u behandeld willen worden? Behandelen wij de vluchtelingen in Griekenland op die manier? 

Onze oproep: geef prioriteit aan een menselijk vluchtelingenbeleid in het nieuwe regeerakkoord. Behandel mensen, zoals u zelf behandeld wilt worden. U hebt de macht, gebruik die op de juiste wijze en start met het nakomen van beloftes! 

De eerste stap: haal 48 kinderen uit Griekenland naar Nederland. Belofte maakt schuld! 

Een menselijke groet vanuit een warm hart,

Initiatiefnemers Kamp Morra

Elizabeth Pilat ❤️
Marian van Voorn ❤️
Sharon Postma ❤️
Wini Weidenaar ❤️
ook namens de ruim 3.000 poppenmakers!

Foto: Kamp Morra
Fotograaf: Martijn Heemstra